PRIMA School

NEJRYCHLEJŠÍ A NEJEFEKTIVNĚJŠÍ ZPŮSOB STUDIA CIZÍHO JAZYKA!

Termín konání kurzu: 17.9.2018 - 30.6.2019

Cena: 1 x 90 minut týdně: 6 999,-Kč na celý školní rok

Nově je kurz veden pouze kvalifikovaným rodilým mluvčím, který se jeden týden zaměří na gramatiku a v následujícím týdnu je učivo aplikováno formou aktivit a konverzace.

Kurz je ideální pro ty, kteří potřebují pouze upevnit gramatiku a naučit se ji používat v mluveném projevu, nebo se zbavit ostychu v komunikaci v anglickém jazyce. 
Všichni naši rodilí mluvčí jsou držiteli certifikátu TOEFL/CELTA a mají bohaté lektorské zkušenosti.

Jak se přihlásit? 

Přihlášky ke studiu můžete podat buď osobně v naší pobočce ve Frýdku-Místku (T.G.Masaryka 650), telefonicky na čísle 774 885 039, e-mailem na info@primaschool.cz, nebo na našem webu www.primaschool.cz, v sekci on-line přihláška.

Výhody

  • rychlejší zbavení se zábran v komunikaci v cizím jazyce

  • drill ve výuce s rodilým mluvčím od počátku studia