PRIMA School

UŽ UMÍM TOLIK, ABYCH NA TO MĚL PAPÍR

 

Připravíme Vás na všechny typy zkoušek z jazyka:

Státní jazyková zkouška základní nebo všeobecná

Jedná se o klasickou zkoušku z cizího jazyka. Získaný certifikát však nemusí být uznán v zahraničí. Poroto raději doporučujeme připravovat se na mezinárodní zkoušky, a to na Cambridgské zkoušky (z anglického jazyka). U německého jazyka se jedná především o Zertifikat Deutsch.

Cambridgské zkoušky:

Cambridgské zkoušky CAE, FCE, PET, KET patří k nejuznávanějším mezinárodním jazykovým zkouškám z angličtiny. Certifikáty z anglického jazyka (úrovně : A1, A2, B1, B2, C1, C2) společnosti Cambridge jsou určené jak pro studenty, tak pro širokou veřejnost.

Cambridgské zkoušky

Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích. Rozlišujeme pět úrovní náročnosti.

A2 – KET
B1 – PET
B2 – FCE
C1 – CAE
C2 – CPE

Dále je možné se připravit na řadu speciálních zkoušek jako jsou zkoušky angličtiny pro děti.   

Pořádáme přípravné kurzy 

 

Termín: 17.9.2018 - 30.6.2019

Přípravné kurzy probíhají 2x45 minut týdně.

Kurzy vedou aprobovaní lektoři nebo rodilí mluvčí, kteří mají s vedením těchto kurzů bohaté zkušenosti. Úspěšnost našich studentů u mezinárodních zkoušek je 95%.

 

Pro další informace o kurzu nebo pro přihlášení do kurzu využijte „On-line přihlášku“, nebo email:info@primaschool.cz, příp. tel. číslo: 774 885 039.